Τοπογραφικά

Αφορά τις αποτυπώσεις οικοπέδων , αγροτεμαχίων , τον έλεγχο αρτιότητας κλπ . Περεχούμε μια ολοκληρωμένη μελέτη με σχέδιο – χάρτη σε ορισμένη κλίμακα που απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα