ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : 

Υπάρχει γραπτή δέσμευση και αναλυτικό συμφωνητικό εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου σε συγκεκραμένο  χρονικό διάστημα και έτσι γνωρίζεται από την αρχή πότε ακριβώς θα τελειώσουν οι εργασίες και ποιες ακριβώς εργασίες θα γίνουν.  

 

 

ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!!!  

Ανεξάρτητα  από το πλήθος του όγκου και την πολυπλοκότητα των εργασιών  ή  το πλήθος των  τεχνιτών που θα απασχοληθούν στο ακίνητο , εσείς μελάτε ΠΑΝΤΑ με έναν , οπού είναι υπεύθυνος για το έργο , ο όποιος έχει τον συντονισμό , και καθοδήγει  όλο το τεχνικό προσωπικό , έως ότου ολοκληρωθεί το έργο έως την τελευταία λεπτομέρεια .