Ολοκληρωμένες λύσεις αγοράς κατοικιών

Η εταιρία μας με από εξουσιοδότησή σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις «πακέτα» εξυπηρέτησης των πελατών μας αναφορικά με την αγορά ιδιοκτησιών. Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται από πλευράς μηχανικού για την σύνταξη των/του συμβολαίων/συμβολαίου, την ανακαίνιση ή εκ νέου διαμόρφωση των κατοικιών, την σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας, την επίπλωση, προμήθεια ηλεκτρικών, συσκευών καθαρισμός κλπ, ώστε να παραδοθεί η κατοικία έτοιμη προς χρήση. .