Νομιμοποιήσεις – τακτοποιήσεις – Βεβαίωση μηχανικού

Αναλαμβάνουμε την Νομιμοποίηση (εφόσον είναι εφικτό βάσει της Πολεοδομικής Νομοθεσίας) ή Τακτοποίηση των αυθαίρετων χώρων των ιδιοκτησιών σας (Εύρεση του φακέλου από αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, διενέργειας αυτοψίας, υπαγωγή των αυθαιρεσιών στις διατάξεις του Ν.4495/2017 ή έκδοση Άδειας Δόμησης) και την έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού.

Η βεβαίωση μηχανικού είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης – επισκευής και συντήρησης , για εργασίες όπου δεν απαιτείται άδεια δόμησης  ή  μικρής κλίμακας . Η συγκεκριμένη βεβαίωση εκδίδεται από τον μηχανικό  ηλεκτρονικά , από το σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος