Ταυτότητα κτιρίου

Η εταιρία είναι πλήρως καταρτισμένη και αναλαμβάνει την έκδοση «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας». Η «Ηλεκτρονική Ταυτότητα» είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των κτιρίων, αυτοτελών ή διηρημένων ιδιοκτησιών μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών. Είναι μία νέα διαδικασία αλλά εντός του 2021 θα καταστεί υποχρεωτική για κάθε νέο κτίριο καθώς επίσης για κάθε μεταβίβαση ακινήτου.