Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Η εταιρία μας δύναται να εκδώσει σε συνεργεία με τους ενεργειακούς μας επιθεωρητές Ενεργειακά Πιστοποιητικά, όπου αποτυπώνεται η Ενεργειακή κλάση της ιδιοκτησίας σας και απαιτείται για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης και υπαγωγή ιδιοκτησιών σε επιδοτούμενα ενεργειακά προγράμματα όπως το «Εξ Οικονομώ κατ’ Οίκον».