Σίνδος

Κατασκευή χώρων γραφείων σέ έργοστάσιο στήν Σίνδο Θεσσαλονίκης