Νικήτη Χαλκιδικής

Ολοκλήρωση έργου συγκροτήματος κατοικιών στη Νικήτη Χαλκιδικής