Νέα Σκιώνη

Ανακαινισμένη ιδιόκτητη κατοικία Ν.Σκιώνη Χαλκιδικής