Καλλικράτεια

Ιδιόκτητη κατοικία με εσωτερική σκάλα στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής